Hyvinvointikonsepti

Miten rakentaa ja kehittää hyvinvointia tukevaa toimintaa? Hyvinvointikonsepti opastaa pohtimaan toimintaa yhteisön hyvinvoinnin kannalta, pohtimaan yhdessä toiminnan arvopohjaa, toimintatapoja ja osallistumisen moninaisuutta. Konsepti sisältää Osallistu Lapinlahden Lähteellä -hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja, joilla hyvinvointia voidaan rakentaa, kehittää ja säännöllisesti arvioida.

Konsepti on suunnattu kaikille mielen hyvinvointia rakentaville yhteisöille, järjestöille ja hankkeille. Konsepti koostuu erilaisista näkökulmista, joista mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa on hyvä rakentaa ja säännöllisesti arvioida. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmien huomioiminen,
  • Toiminnan rakenteen, prosessien ja lopputuloksen yhteinen hahmottaminen,
  • Vuorovaikutuksen, voimavarojen ja toiminnan merkityksellisyyden vaaliminen.

 

Konseptissa hyvinvoinnin lähtökohtana on kunnioitus jokaisen yksilön omia tavoitteita kohtaan ja pyrkimys vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia. Lapinlahden Lähteen hyvinvointikonsepti on kehitetty tukemaan toimintaa, jossa luodaan mahdollisuuksia tekemiseen ja osallisuuteen yksilöiden tarpeista lähtevillä keinoilla.

Hyvinvointikonsepti on muotoiltu Metropolia ammattikorkeakoulun asiantuntijatiimin johdolla yhteiskehittelyssä Lapinlahden Lähteen osallistujien, hankkeessa toimivien yhteiskunnallisten yritysten, oppilaitosten sekä vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Jatkossa konseptoinnin tuloksia kehitetään ja hyödynnetään valtakunnallisessa Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa. Mutta hyvinvointikonseptin työkalut ovat käyttökelpoisia kaikilla, missä mielen hyvinvointiin halutaan panostaa – esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, vapaaehtoistoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä – kaikessa mielen hyvinvointia tukevassa toiminnassa.